.::Trang thông tin điện tử Sở Công Thương::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương
Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 26/8/2013 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương.

Để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Sở Công Thương các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, chỉ đạo triển khai:

-       Đối với các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công Thương: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trưởng nghiên cứu, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm năm 2010:

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện “Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương”. Trên cơ sở đó, khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tứ số 29/2012/TT-BCT để phù hợp với tình hình thực tế;

Vụ công nghiệp nhẹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà  soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện “Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu”, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2012/TT-BCT phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản liên quan của Bộ Công Thương

-       Đối với UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn; tổ chức chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

-       Đối với Sở Công Thương các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn, báo cáo kịp thời Bộ Công Thương, UBND cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm ngành Công Thương cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Nội dung chi tiết Chỉ thị xem tại đây.

   (Tin ngày 06/09/2013)


Minh Trang
Nguồn: Bộ Công thương
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
Các tin khác............................................................................