Xuất bản thông tin

null Thông báo Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm năm 2023

Trang chủ Tin tức

Thông báo Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm năm 2023

Nhằm khuyến khích và phát huy khả năng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, đáp ứng theo nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, kết nối thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của các tổ chức, cá nhân có thiết kế nhãn hiệu, bao bì đẹp, Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm năm 2023 phát động Cuộc thi với nội dung như sau:

1. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp được quyền đăng ký tham gia dự thi.

2. Sản phẩm dự thi: Thiết kế hoàn chỉnh về nhãn hiệu, bao bì cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp (bao gồm sản phẩm tươi, sản phẩm chế biến).

3. Thời gian dự thi: kể từ ngày ra thông báo đến ngày 28/9/2023.

4. Hồ sơ tham dự Cuộc thi:

Hồ sơ dự thi (01 bộ bản chính) gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)

- Bản vẽ, mẫu thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

- Bản thuyết minh được trình bày bằng tiếng Việt và không quá 500 từ đánh máy.

- Các tài liệu, mẫu vật, hình ảnh liên quan khác để minh họa cho sản phẩm dự thi (nếu có).

Hồ sơ tham gia Cuộc thi gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

5. Giải thưởng

Giải thưởng cho thể loại thiết kế nhãn hiệu, thiết kế bao bì bao gồm tiền mặt và giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi (02 giải A, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng; 02 giải B, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng; 04 giải C, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 08 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng).

Ban Tổ chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Thương mại qua số điện thoại: 02778 551 043 - 0906 238 900 để thông tin chi tiết.

          Tải mẫu hồ sơ (phiếu đăng ký) và thể lệ Cuộc thi tại đây./.

Văn Thảo - P.QLTM