Danh bạ điện thoại và hộp thư điện tử cán bộ, công chức Sở Công Thương

Trang chủ Danh bạ thư điện tử

Danh bạ điện thoại và hộp thư điện tử cán bộ, công chức Sở Công Thương

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ THƯ ĐIỆN TỬ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư điện tử

I

Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Hữu Dũng

Giám đốc

nhdung@dongthap.gov.vn

0913367759

2

Nguyễn Văn Na

Phó Giám đốc

nvna.sct@dongthap.gov.vn

0889330886

3

Võ Phương Thủy

Phó Giám đốc

vpthuy.sct@dongthap.gov.vn

0906926424

II

Văn phòng Sở (ĐT: 02773.851.646; fax: 02773.853.098; Một cửa: 02773.898.963)

4

Phạm Kim Duyên

Chánh Văn phòng

pkduyen@dongthap.gov.vn

5

Huỳnh Việt Cường

P.Chánh Văn phòng

hvcuong.sct@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Sương

P.Chánh Văn phòng

ntksuong.sct@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

ntkimthoa.sct@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Thị Yến Vân

Chuyên viên

ntyvan.sct@dongthap.gov.vn

9 Huỳnh Văn Bảy Chuyên viên hvbay.sct@dongthap.gov.vn

III

Phòng Thanh tra (02773.859.831)

10

Hồ Thanh Tùng

Chánh Thanh tra

httung@dongthap.gov.vn

11

Ngô Văn Trải

P. Chánh Thanh tra

nvtrai.sct@dongthap.gov.vn

12

Đỗ Thị Huỳnh Mai

Thanh tra viên

dthmai.sct@dongthap.gov.vn

13

Thiều Công Phương

Thanh tra viên

tcphuong.sct@dongthap.gov.vn

IV

Phòng Quản lý công nghiệp (02773.854.096)

14

Dương Phúc Hết

Trưởng phòng

dphet@dongthap.gov.vn

15

Võ Quan Đệ

Phó Trưởng phòng

vqde@dongthap.gov.vn

16

Lê Hữu Thiện

Phó Trưởng phòng

lhthien@dongthap.gov.vn

17

Hứa Thị Ngọc Cẩm

Phó Trưởng phòng

htncam@dongthap.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Như

Chuyên viên

nnnhu.sct@dongthap.gov.vn

19

Lê Thị Tuyết Minh

Chuyên viên

lttminh.sct@dongthap.gov.vn

20

Nguyễn Thị Hoàng Kim

Chuyên viên

nthkim@dongthap.gov.vn

21

Đỗ Thị Nguyên

Chuyên viên

dtnguyen.sct@dongthap.gov.vn

22

Nguyễn Tấn Thành

Chuyên viên

ntthanh.sct@dongthap.gov.vn

23

Háu Nhật Huy

Chuyên viên

hnhuy.sct@dongthap.gov.vn

24

Trần Thanh Thảo

Chuyên viên

ttthao.sct@dongthap.gov.vn

25

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên

nqcuong.sct@dongthap.gov.vn

IV

Phòng Quản lý thương mại (02773.551.043)

26

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trưởng phòng

nttnga.sct@dongthap.gov.vn

27

Lê Thị Trúc Tươi

Phó Trưởng phòng

ltttuoi@dongthap.gov.vn

28

Nguyễn Thị Minh Trang

Phó Trưởng phòng

nttnga@dongthap.gov.vn

29

Nguyễn Cao Lượng

Phó Trưởng phòng

ncluong.sct@dongthap.gov.vn

30

Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên

ntlong.sct@dongthap.gov.vn

31

Võ Hoàng Sang

Chuyên viên

vhsang.sct@dongthap.gov.vn

32

Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

nvcuong.sct@dongthap.gov.vn

33

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Chuyên viên

ntthang.sct@dongthap.gov.vn

34

Trần Ngọc Bá

Chuyên viên

tnba.sct@dongthap.gov.vn

35

Nguyễn Văn Thảo

Chuyên viên

nvthao.sct@dongthap.gov.vn

V

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp (02778.510.403)

36

Tào Tấn Tài

Trưởng phòng

tttai@dongthap.gov.vn

37

Lê Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

lthang@dongthap.gov.vn

(02773.872.490 )

38

Hà Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

hadung@dongthap.gov.vn

39

Phạm Văn Tám

Phó Trưởng phòng

pvtam@dongthap.gov.vn

40

Lê Thị Bé Mỷ

Chuyên viên

ltbmy.sct@dongthap.gov.vn

41

Lê Thị Minh Thư

Chuyên viên

ltmthu.sct@@dongthap.gov.vn

42

Nguyễn Hữu Có

Chuyên viên

nhco.sct@dongthap.gov.vn

43

Nguyễn Thanh Êm

Chuyên viên

ntem.sct@dongthap.gov.vn

44

Nguyễn Thế Duy

Chuyên viên

ntduy.sct@dongthap.gov.vn

45

Lưu Quang Nghĩa

Chuyên viên

lqnghia.sct@dongthap.gov.vn

VI

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp(02777.3.851.012)

46

Nguyễn Văn Luận

Giám đốc

nvluan@dongthap.gov.vn

47

Võ Thị Kim The

Phó Giám đốc

vtkthe@dongthap.gov.vn

48

Võ Quốc Hưng

Phó Giám đốc

vqhung.sct@dongthap.gov.vn

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu