Xuất bản thông tin

null Thông tư 07/2022/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Trang chủ Tin tức

Thông tư 07/2022/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Ngày 23/3/2022, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Thông tư bao gồm 3 chương: Quy định chung, Biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp và Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp với 15 Điều; chính thức có hiệu lực từ ngày 08/5/2022.

Thông tin chi tiết Thông tư số 07/2022/TT-BCT vui lòng xem file đính kèm./.

Minh Thư - P.QLTM

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1