Xuất bản thông tin

null Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Trang chủ Thông báo

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các tác giả phát huy ý tưởng sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo môi trường để các tác giả giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết  nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

 

 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19/5/2022 về tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 với nội dung và hình thức dự thi như sau:

1) Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc 5 nhóm đáp ứng được tiêu chí theo Quy chế Hội thi được ban hành, gồm:

a) Nhóm gốm sứ và thủy tinh

b) Nhóm dệt và thêu;

c) Nhóm mây, tre, lá;

d) Nhóm sơn mài, khảm trai; gỗ mỹ nghệ

đ) Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá kim khí; hoa, tranh, …).

2) Yêu cầu sản phẩm dự thi:

- Sản phẩm mới (thời gian hoàn thành không quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi), do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác và tạo mẫu, không phải là sản phẩm sao chép.

- Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác (do cấp bộ hoặc tương đương trở lên tổ chức) ở trong và ngoài nước.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể gửi 01 hoặc một số sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.

- Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi. Ban tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi. Những sản phẩm vi phạm bản quyền, sản phẩm không phải do tác giả hoặc nhóm tác giả tạo mẫu sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng (trường hợp giải thưởng đã được công bố).

- Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm tác giả hồ sơ dự thi
phải kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác
giả là người đại diện tham gia dự thi; người đại diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ
với Ban tổ chức Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến
sản phẩm dự thi.

3) Hồ sơ dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo).

- Bản mô tả sản phẩm (mẫu kèm theo và gửi file mềm về Ban Tổ chức).

- Photo CMND hoặc CCCD.

- Sản phẩm dự thi kèm 03 ảnh màu chụp các góc độ của sản phẩm, kích cỡ 10x15cm và 01 ảnh màu của tác giả, kích cỡ 4x6cm. (ảnh sản phẩm và ảnh tác giả được gửi bằng file mềm cho BTC).

- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc nhómtác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả).

4) Thời gian tổ chức:

* Vòng sơ khảo: được tổ chức tại 03 Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
          - Thời gian tiếp nhận sản phẩm: dự kiến từ ngày 15/9/2022 - 25/9/2022.
          - Thời gian chấm thi: dự kiến từ ngày 01/10/2022 - 10/10/2022.

* Vòng chung khảo: được tổ chức tại Hà Nội

- Thời gian chấm thi: dự kiến từ ngày 24/10/2022 - 28/10/2022

Chi tiết Kế hoạch, Thông báo và Quy chế Hội thi xem tại đây./.

Hoàng Kim - P. QLCN

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1