Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 admin sct 27/06/2022
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp admin sct 27/06/2022
Tình hình giải quyết 6 tháng đầu năm lĩnh vực công thương admin sct 27/06/2022
Đồng Tháp triển khai sử dụng phiếu điện tử kiểm soát thủ tục hành chính admin sct 27/06/2022
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 admin sct 24/06/2022
Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp admin sct 13/06/2022
Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 admin sct 13/06/2022
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế admin sct 03/06/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 27/5/2022 – 2/6/2022 admin sct 03/06/2022
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 admin sct 31/05/2022
Mời tham gia Hội chợ thương mại Festival Huế 2022 và Hội chợ Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình 2022 admin sct 31/05/2022
Trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp và sở công thương tỉnh Quảng Nam admin sct 30/05/2022
Đồng Tháp, mang hồn sen đến hội chợ quốc tế THAIFEX admin sct 27/05/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 20 - 26/5/2022 admin sct 27/05/2022
Đồng Tháp: triển khai bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp admin sct 27/05/2022
Khuyến công Đồng Tháp tiếp tục đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn admin sct 26/05/2022
Thông tư 07/2022/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực admin sct 26/05/2022
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất admin sct 26/05/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 13/5/2022 – 19/5/2022 admin sct 23/05/2022
Hoạt động ngành Công Thương Đồng Tháp tiếp tục đà tăng trưởng admin sct 17/05/2022

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1