Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 18 sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực phía Nam năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có 18 sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực phía Nam năm 2022

Ngày 07/10/2022, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-CTĐP về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Qua đó, Khu vực phía Nam có 200 sản phẩm, bộ sản phẩm được cấp Giấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 18 sản phẩm, bộ sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực phía Nam năm 2022.

Một số sản phẩm CNNTTB cấp Khu vực phía Nam năm 2022

Được biết, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực được tổ chức hai năm một lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị, tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Qua đó, các cơ quan nhà nước có chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại thông qua chương trình Khuyến công để góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Chi tiết các sản phẩm được công nhận xem tại đây./.

Hữu Có - P.KHTCTH