Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và trao giải sản phẩm CNNTTB năm 2020

Trang chủ Tin tức

Hội nghị sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và trao giải sản phẩm CNNTTB năm 2020

Sáng ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp; tổng kết Đề án An toàn điện giai đoạn 2017-2020 và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã thông qua các báo cáo Sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổng kết Đề án an toàn điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020; báo cáo tóm tắt kết quả kết quả hoạt động khuyến công, kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp khu vực, cấp tỉnh 2020.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm phân tích, đánh giá những mặt tích cực cũng như những hạn chế, bất cập trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện các chương trình, đề án trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn. Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho 10 sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 và 30 sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành Công thương nói chung và kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án an toàn điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020 và công tác Khuyến công nói riêng. Ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh: Quan điểm đột phá chiến lược của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới là tập trung phát triển công nghiệp cũng như phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Vì vậy, yêu cầu Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát lại việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp nhằm chuẩn bị tích hợp thực hiện với quy hoạch chung của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch và công nghiệp công nghệ cao... Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục xây dựng Kế hoạch an toàn điện giai đoạn tiếp theo để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, triển khai thực hiện./.

Minh Thư – P. KHTCTH