Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình mới

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới.

Description: Cảnh giác với thực phẩm không an toàn

Ảnh Internet

Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Nội dung chính của Hướng dẫn:

1. Về hoạt động các chợ, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi.

- Đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động thì tiếp tục duy trì hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

- Các chợ đã tạm ngưng hoạt động thì các Ban quản lý chợ, các đơn vị khai thác, kinh doanh chợ phải có phương án hoạt động trở lại nhưng không quá 30% số gian hàng, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, hoạt động 01 buổi/ngày và phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch; việc hoạt động trở lại các chợ phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thẩm định và kiểm soát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi đã tạm ngưng hoạt động phải có phương án đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch để được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định và xem xét hoạt động trở lại.

2. Điều kiện mở cửa trở lại các chợ, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi đang tạm ngưng hoạt động

Các Ban quản lý chợ, các đơn vị khai thác, kinh doanh chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi phải thực hiện rà soát và đảm bảo 04 bước sau:

Bước 1. Trước khi hoạt động chợ, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi phải được vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực và xung quanh theo quy định tại hướng dẫn kèm theo công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế.

Bước 2. 100% tổ chức, cá nhân quản lý, người bán hàng, người lao động tại chợ, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi (viết tắt là người làm việc tại đơn vị) đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin, người chưa được tiêm vắc xin thì chưa được bố trí vào làm việc. Trước khi vào làm việc tại đơn vị, người lao động phải được xét nghiệm (bằng phương pháp PCR) và có kết quả âm tính còn hiệu lực.

Bước 3. Cần có biện pháp kiểm soát tốt người làm việc tại đơn vị, người đến mua - bán hàng.

Bước 4. Phải đánh giá lại và đạt xếp loại đánh giá nguy cơ.

3. Hướng dẫn cũng nêu rõ một số loại hàng hoá và dịch vụ thiết yếu được phép sản xuất, kinh doanh trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới.

Lưu ý: Không xem xét mở cửa trở lại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang nằm trong khu vực phong tỏa hoặc có ca nhiễm COVID-19 nhưng chưa thực hiện xong thời gian cách ly theo quy định; Tổ chức lấy ý kiến Sở Công Thương, Sở Y tế trước khi quyết định mở cửa trở lại các chợ hạng 1, siêu thị.

Các nội dung cụ thể hướng dẫn Số 1984/SCT-QLTM ngày 16/9/2021 của Sở Công Thương Đồng Tháp xem tại đây./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH