Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Trang chủ Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG;

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC

Địa chỉ: Số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số điện thoại liên hệ: 0277. 3. 898963

   1. Quyết định số  954/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

     Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

 

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu