Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Thông báo bán tài sản thanh lý thuộc Sở Công Thương admin sct 10/08/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 29/7/2022 – 4/8/2022 admin sct 10/08/2022
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022 admin sct 29/07/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 22/7/2022 – 28/7/2022 admin sct 29/07/2022
Sở Công Thương: Kiểm tra tthc 6 tháng đầu năm admin sct 22/07/2022
Bản tin thị trường nông sản kỳ 3 năm 2022 admin sct 21/07/2022
Ấn phẩm Tổng kết ngành Công Thương năm 2021 admin sct 18/07/2022
Tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 admin sct 18/07/2022
Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp admin sct 18/07/2022
Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc. admin sct 18/07/2022
Tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP ngành Công Thương admin sct 18/07/2022
Kết quả giải quyết TTHC Quý 1/2022 lĩnh vực công thương admin sct 18/07/2022
Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 admin sct 18/07/2022
Đồng Tháp có thêm 02 Doanh nghiệp được phép Xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu admin sct 08/07/2022
i-Speed: Ứng dụng do tốc độ Internet Việt Nam admin sct 07/07/2022
Triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân lĩnh vực công thương admin sct 06/07/2022
Đồng Tháp - Ngành công nghiệp là động lực trong tăng trưởng kinh tế 06 tháng đầu năm 2022 admin sct 05/07/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 24/6/2022 – 30/6/2022 admin sct 05/07/2022
Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 admin sct 30/06/2022
189 sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh admin sct 29/06/2022

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1