Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Xuất khẩu nông sản: Bộ Công Thương khuyến cáo điều gì? admin sct 17/05/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 06/5/2022 – 12/5/2022 admin sct 16/05/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 22/4/2022 – 5/5/2022 admin sct 09/05/2022
Khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh admin sct 06/05/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 15/4/2022 – 21/4/2022 admin sct 27/04/2022
Tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP Đồng Tháp trên môi trường trực tuyến admin sct 27/04/2022
Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới admin sct 18/04/2022
Công nghiệp Đồng Tháp đang trên đà phục hồi admin sct 18/04/2022
Cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 admin sct 18/04/2022
Thông tin nhanh thị trường nông sản tuần 08/4/2022 – 14/4/2022 admin sct 18/04/2022
Thông tin thị trường nông sản tuần 01/4/2022 – 07/4/2022 admin sct 18/04/2022
Công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2021 admin sct 15/04/2022
Quy định về đảm bảo tuyệt đối Vùng xanh an toàn trong khu vực Cửa khẩu Bắc Luân II thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh admin sct 08/04/2022
Đồng Tháp có 10 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 admin sct 07/04/2022
Bộ Công Thương ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu admin sct 14/03/2022
Kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2022 lĩnh vực công thương admin sct 14/03/2022
Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 admin sct 14/03/2022
Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa tỉnh Đồng Tháp với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Wincommerce admin sct 03/03/2022
Đồng Tháp đưa 03 tấn Xoài Cát Chu xuất khẩu sang Hà Lan admin sct 23/02/2022
Tổng kết hoạt động ngành Công Thương năm 2021 admin sct 23/02/2022

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1