Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 admin sct 03/11/2021
Thông báo về việc tăng cường tầm soát virus SARS-COV-2 đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới tỉnh Quảng Ninh admin sct 02/11/2021
Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp admin sct 26/10/2021
Quyết định công bố danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương admin sct 22/10/2021
Xoài Đồng Tháp, tham gia “Tuần lễ nông sản Việt” trên sàn thương mại điện tử admin sct 21/10/2021
Rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 admin sct 20/10/2021
Đăng ký kinh phí thực hiện Đề án Khuyến công năm 2022 admin sct 20/10/2021
Thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương năm 2021 admin sct 15/10/2021
Hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản Đồng Tháp admin sct 11/10/2021
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 admin sct 11/10/2021
Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 admin sct 11/10/2021
Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC admin sct 11/10/2021
Thông báo tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu. admin sct 11/10/2021
Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 3 năm 2021 admin sct 11/10/2021
Yếu tố then chốt để ngành thủy sản đáp ứng quy tắc xuất xứ tại EVFTA admin sct 10/10/2021
Đồng Tháp tổ chức Hội thi trực tuyến CCHC năm 2021 admin sct 07/10/2021
Hỗ trợ Tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa admin sct 05/10/2021
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh admin sct 05/10/2021
Hôi nghị Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 admin sct 05/10/2021
Hướng dẫn Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh admin sct 04/10/2021

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1