Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19” admin sct 10/09/2021
Đồng Tháp có nhiều DN đứng TOP đầu trong doanh sách DN xuất khẩu cá tra sang thị trường Mexico admin sct 10/09/2021
Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện admin sct 09/09/2021
Chính thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022 admin sct 08/09/2021
Tháo gỡ khó khăn cho việc tiêu thụ cá tra và khoai môn admin sct 08/09/2021
Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 10% admin sct 08/09/2021
Hướng dẫn mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 admin sct 07/09/2021
Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra liên ngành về kiểm tra việc thực hiện 04 tại chỗ đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh admin sct 07/09/2021
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 admin sct 05/09/2021
Quy định mới về mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương admin sct 05/09/2021
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - động lực để doanh nghiệp bứt phá admin sct 05/09/2021
Hàn Quốc mở thầu mua gạo theo cơ chế hạn ngạch thuế quan lần thứ 6 trong năm 2021 admin sct 02/09/2021
Đồng Tháp, duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo mô hình “4 tại chỗ” admin sct 01/09/2021
Thông tin "Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ" admin sct 01/09/2021
Thương mại điện tử: giải pháp cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong đại dịch Covid-19 hướng đến kinh tế số admin sct 01/09/2021
Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác động của dịch Covid-19 admin sct 01/09/2021
Công bố đường dây nóng Sở Công Thương trong phòng, chống dịch Covid-19 admin sct 31/08/2021
Thông báo của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc admin sct 26/08/2021
Đồng Tháp có 09 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 admin sct 25/08/2021
Đồng Tháp: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 admin sct 20/08/2021

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1