Xuất bản thông tin

null Khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Chi tiết bài viết Tin tức

Khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 332/UBND-KTTH về việc khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa

Sở Công Thương Đồng Tháp đăng tải nội dung Công văn trên để các Doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp biết để chủ động điều tiết lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn (có Công văn đính kèm).