Xuất bản thông tin

null Hoạt động ngành Công Thương Đồng Tháp tiếp tục đà tăng trưởng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoạt động ngành Công Thương Đồng Tháp tiếp tục đà tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ và giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả nổi bậc, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 6 tháng ước đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 35.565 tỷ đồng (chiến gần 99% giá trị toàn ngành).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, 6 tháng ước đạt 55.670 tỷ đồng, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước đạt 43.712 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 932,5 triệu USD, tăng 52,56% so với cùng kỳ năm 2021; nếu không tính hàng tái xuất thì kim ngạch xuất khẩu đạt 785 triệu USD, tăng 48,38%. Trong đó: nhóm hàng thủy sản giá trị xuất đạt 540 triệu USD, tăng 55,47% so với cùng kỳ năm 2021; Nhóm sản phẩm ngành may giá trị xuất đạt 89 triệu USD, tăng 80%; Mặt hàng gạo giá trị xuất đạt 88 triệu USD, tăng 54,32% với cùng kỳ năm 2021.

Lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu của Đồng Tháp sang thị trường Châu Âu

- Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 344 triệu USD, tăng 96,11% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: xăng dầu (chiếm hơn 60% tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu) ước đạt 208 triệu USD, tăng 135,11% so với cùng kỳ năm 2021; nguyên liệu dược đạt 12,5 triệu USD, tăng 4,34%; nguyên liệu may mặc đạt 27,5 triệu USD, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2021.

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, từ nay đến cuối năm Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì thị trường và ổn định hoạt động sản xuất; triển khai các chương trình thương mại điện tử, hội nhập quốc tế; triển khai hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa với các kênh phân phối, các hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 khi UBND Tỉnh phê duyệt./.

Hữu Có - P. KHTCTH