Xuất bản thông tin

null Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh giảm tiền điện do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 (đợt 5), Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã triển khai đến các ngành, địa phương thực hiện việc hỗ trợ này tại Công văn số 812/UBND-KT ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, xác nhận danh sách các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang duy trì sản xuất, đáp ứng các điều kiện tại điểm a, mục 1 Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương, để cung cấp thông tin cho Công ty Điện lực Đồng Tháp, làm cơ sở thực hiện giảm tiền điện đúng đối tượng theo quy định.

Đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (đơn vị bán lẻ điện nông thôn), Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện giảm giá cho các khách hàng thuộc địa bàn quản lý, có trong danh sách xác nhận của Sở Công Thương. Phối hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan, gửi Điện lực Lấp Vò (đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Tháp), để làm cơ sở giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định tại mục 2 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương.

Xem  chi tiết nội dung Công văn số 812/UBND-KTCông văn số 5411/BCT-ĐTĐL tại đây!./.

Thanh Thảo – P.QLCN