Xuất bản thông tin

null Đảm bảo an toàn Covid-19 trong các Nhà máy, xí nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảm bảo an toàn Covid-19 trong các Nhà máy, xí nghiệp

Thực hiện công văn số 233/UBND-THVX ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đảm bảo an toàn Covid-19 trong các Khu công nghiệp. Sở Công Thương yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện một số vấn đề sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên Bản đồ an toàn Covid-19 (đã được Sở Công Thương triển khai tại các Công văn số 780/SCT-QLCN ngày 07/5/2021, Công văn số 936/SCT-KHTCTH ngày 26/5/2021). Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn,...); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

Nội dung các Văn bản có liên quan được đăng tải tại trang website https://sct.dongthap.gov.vn, mục Thông báo. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục đánh giá mức độ an toàn của Bản đồ an toàn Covid-19 vui lòng liên hệ tổng đài 18006132 hoặc liên hệ số 02773854096- (gặp Cẩm) để được hướng dẫn thêm.

Kính đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm, thực hiện./.

(Đính kèm công văn 233/UBND-THVX780/SCT-QLCN936/SCT-KHTCTH79/CN-VP.)

P.QLCN