Xuất bản thông tin

null “28 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022”

Chi tiết bài viết Tin tức

“28 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022”

Trong năm 2022, Sở Công Thương tiếp nhận 65 sản phẩm, bộ sản phẩm của 46 đơn vị đăng ký xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh. Qua đó ngày 11/11/2022, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu Tỉnh đã họp, xét chọn các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh năm 26022. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1302/QĐ-UBND-HC ngày 23/11/2022 về việc công nhận, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 28 sản phẩm, bộ sản phẩm của 24 đơn vị.

Ảnh minh hoạ

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022 nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong, ngoài nước./.

Nguồn: Quyết định số 1302/QĐ-UBND-HC ngày 23/11/2022 của UBND Tỉnh 

Hữu Có - P.KHTCTH