Xuất bản thông tin

null Khuyến công Đồng Tháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp – cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Chi tiết bài viết Tin tức

Khuyến công Đồng Tháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp – cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp (KC&TVPTCN) bằng nhiều hình thức, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và kinh phí khuyến công quốc gia đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thông trên địa bàn Tỉnh.

Nghiệm thu hệ thống máy đóng gói tự động

tại Công ty TNHH MTV Thủy sản Mỹ Sa

 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến: năm 2021, Trung tâm đã thực hiện 13 đề án, hỗ trợ cho 20 cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện mô hình trình diễn, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,2 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công, được nhiều địa phương, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh quan tâm. Hoạt động hỗ trợ tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề: công nghiệp chế biến rau quả, nông sản, sản xuất các sản phẩm sau gạo, đầu tư xử lý nước thải trong sản xuất… Qua quá trình thực hiện đã hỗ trợ nhiều cơ sở, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

Bênh cạnh đó, Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung được ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Năm 2021, tỉnh Đồng Tháp có 35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 06 sản phẩm được công nhận sản phẩm  công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia. Đây là nỗ lực của các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, với mong muốn các sản phẩm của địa phương được công nhận và một có vị trí đứng trên thị trường trong và ngoài Tỉnh, và với hy vọng vương xa ra thị trường thế giới. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận sẽ tiếp tục được ưu tiên từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương hỗ trợ cho phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các hoạt động từ Chương trình nâng cao năng lực quản lý thông qua việc tổ chức  lớp Khởi sự doanh nghiệp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hay các lớp đào tạo nghề nông thôn cũng được ngành quan tâm, hỗ trợ; tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên đề hay hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở tham gia các kỳ hội chợ,…; cùng với đó, các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền về chính sách khuyến công, các định hướng phát triển cũng được Ngành phối hợp với Báo, Đài truyền hình thực hiện định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, năm 2021 khuyến công Đồng Tháp đã ban hành Sổ tay “chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” để tuyên truyền rộng rãi đến đến các đơn vị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,…

Trong năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Đồng Tháp Hàng được đánh giá khá cao và đạt được nhiều kết quả thiết thực; các hoạt động hỗ trợ được thực hiện theo chiều sâu. Trung tâm đã chủ động, rà soát, xây dựng các đề án nhóm thuộc chương trình khuyến công địa phương theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện đề án Trung tâm thường xuyên trao đổi với các đơn vị thụ hưởng để nắm bắt tình hình triển khai đề án để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Dù vậy, do chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các đề án, hoạt động của Ngành.

Trong thời gian tới, hoạt động khuyến công tiếp tục tập trung vào việc tăng cường khảo sát, nắm nhu cầu đầu tư của các cơ sở sản xuất; Triển khai chính sách khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực; tập trung hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH