Xuất bản thông tin

null Quy định mới về mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy định mới về mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

(Ảnh minh hoạ)

Theo đó, một số mức phí tiêu biểu gồm:

- Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi là 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm;

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

+ Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm là 1.000.000 đồng/lần/cơ sở;

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng/lần/cơ sở; phục vụ từ 200 suất ăn trở lên là 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.

+ Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): trường hợp cơ sở sản xuất nhỏ lẻ là 500.000 đồng/lần/cơ sở; cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) là 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuốc lĩnh vực y tế là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Thông tư số 67/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021; bãi bỏ Thông tư số 279/2016/TT-BTC, Thông tư số 117/2018/TT-BTC và Thông tư số 75/2020/TT-BTC.

Nội dung cụ thể vui lòng xem: Thông tư số 67/2021/TT-BTC./.

Kim Thoa – VP Sở