Xuất bản thông tin

null Đăng ký kinh phí thực hiện Đề án Khuyến công năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đăng ký kinh phí thực hiện Đề án Khuyến công năm 2022

         Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Chương trình Khuyến công đã triển khai hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư thay đổi công  nghệ máy móc tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất giúp các đơn vị duy trì, từng bước vượt qua khó khăn, dần khôi phục và phát triển sản xuất trong và sau thời gian dịch bệnh.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ DN, CSSX công nghiệp nông thôn ổn định và phát triển sản xuất, góp phần khôi phục nền kinh tế tỉnh nhà, ngày 13 tháng 10 năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp triển khai đến các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các DN, CSSX công nghiệp nông thôn đề nghị rà soát nhu cầu đăng ký kinh phí Khuyến công hỗ trợ trong năm 2022. Trong đó, ưu tiên cho lĩnh vực công nghiệp chế biến, bảo quản rau quả.

Nội dung chi tiết Công văn số: 2224/SCT-TTKC, ngày 13/10/2021 xem tại đây./.

Thanh Dung - TTKC&TVPTCN