Xuất bản thông tin

null Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com

Chi tiết bài viết Tin tức

Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp củaTỉnh sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh trong và hậu dịch bệnh Covid-19

Sở Công Thương phối hợp Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức tổ chức Khóa huấn luyện “Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com”

 

 

Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

  1. Mục đích: Tư vấn doanh nghiệp các nghiệp vụ xuất khẩu thông qua thương mại điện tử (Sàn Alibaba.com) và xuất khẩu trực tiếp thông qua các kênh của Cục Xúc tiến thương mại.
  2. Thời gian: bắt đầu 8:45, thứ Ba, ngày 13/7/2021
  3. Hình thức: Trực tuyến (Webinar) thông qua nền tảng Zoom
  4. Nội dung/chương trình: đính kèm
  5. Kinh phí: Miễn phí

Link đăng ký tham gia: http://event.vietrade.gov.vn/alibaba-dongthap

Sở Công Thương thông tin đến Quý doanh nghiệp biết, có nhu cầu đăng ký tham gia./.

Minh Trang - QLTM