Xuất bản thông tin

null Thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Tại sao phải thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương?

Tuân thủ theo quy định của Bộ Công Thương: Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương về quy định quản lý website thương mại điện tử quy định thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương. Các website thương mại điện tử không thực hiện thủ tục thông báo theo quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Nâng cao uy tín của website doanh nghiệp: Đối với website khi thông báo thành công, website sẽ gắn logo chứng nhận đã thông báo với Bộ Công Thương. Việc này sẽ nâng cao uy tín của website doanh nghiệp, khách hàng hay người tiêu dùng truy cập vào website thương mại điện tử đó tin tưởng hơn, bởi các thông tin của doanh nghiệp đã được xác thực công khai. 

Description: https://file.hstatic.net/1000012850/file/thong-bao-website-voi-bo-cong-thuong_grande.png

Website nào phải THÔNG BÁO với Bộ Công Thương?

Website cần phải thông báo với Bộ Công Thương là các website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Theo mục 8 điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử: Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Cách thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Bước 1: Đăng ký tài khoản

  • Truy cập website  http://online.gov.vn
  •  Click vào nút “Đăng ký” Description: https://www.adcvietnam.net/Upload/image/nut-dang-ky-bo-cong-thuong.jpg để tiến hành đăng ký tài khoản

Description: https://www.adcvietnam.net/Upload/image/thong-bao-website-bo-cong-thuong-adc-03.jpg

  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu rồi chọn nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành Bước 1

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được Email thông báo xác nhận đăng ký của Bộ Công Thương trong vòng 3 ngày làm việc với nội dung:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Thông báo website

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống; thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Hồ sơ của thương nhân, cá nhân, tổ chức sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “Chờ Duyệt”. Trong vòng 03 ngày làm việc , Bộ Công Thương sẽ gửi Email để thông báo kết quả.

Sau khi được xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

Khi thực hiện thông báo thành công, cuối chân trang chủ của website sẽ hiển thị kết quả đã thông báo như hình.

 

Minh Trang - P.QLTM