Xuất bản thông tin

null Ấn phẩm Tổng kết ngành Công Thương năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ấn phẩm Tổng kết ngành Công Thương năm 2021

Với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng tuyến đầu chống dịch, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, chăm lo, ổn định đời sống cho người dân và nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, ban hành các Văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục lại chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hóa; đồng hành cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân thích ứng với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ngành công thương năm 2021. 

Bộ Công Thương đã ban hành Ấn phẩm Tổng kết ngành Công Thương năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022.

Chi tiết bộ Ấn phẩm xem tại đây./.

Nguồn:https://moit.gov.vn/