Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 09 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có 09 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT về phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Theo đó, cả nước có 315 doanh nghiệp (gồm 26 ngành hàng) được xét chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, trong đó tỉnh Đồng Tháp có 09 doanh nghiệp gồm: 04 doanh nghiệp thuộc ngành hàng thủy sản, 02 doanh nghiệp thuộc ngành hàng gạo, 01 doanh nghiệp thuộc ngành hàng dược và thiết bị y tế và 02 doanh nghiệp thuộc ngành hàng bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc.

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương./.

Xem danh sách chi tiết tại website: https://moit.gov.vn/

Hữu Có - P.KHTCTH