Xuất bản thông tin

null Năm 2023, Đồng Tháp đạt mục tiêu Kinh tế số chiếm trên 4% GRDP của Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2023, Đồng Tháp đạt mục tiêu Kinh tế số chiếm trên 4% GRDP của Tỉnh

Trong năm 2022, kinh tế số của tỉnh Đồng Tháp ước đạt 3,7% GRDP tỉnh tăng 0,1% so với năm 2021. Để đạt được kết quả đó, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, các sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, tỉnh có hơn 320 sản phẩm nông, đặc sản của 60 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh được giới thiệu và mua bán trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Voso, Postmart, website thương mại điện tử của hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp (htxdacsandongthap.com), ... ; triển khai 04 lớp tập huấn, hướng dẫn hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn Thương mại điện tử, ghi nhãn hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Tháp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín; hỗ trợ 34 CSSX đăng nhập thông tin trên cổng truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương; hỗ trợ 14 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ 10 đơn vị xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, xây dựng website, xuất bản các bản tin, ấn phẩm, tờ rơi, ...

Ảnh minh họa

Với kết quả đạt như trên, năm 2023 tỉnh Đồng Tháp đạt mục tiêu Kinh tế số chiếm trên 4% GRDP của Tỉnh. Qua đó, trong năm 2023 Tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; triển khai thực hiện không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai thu cước, phí ...

Năm 2023, GRDP tỉnh Đồng Tháp ước đạt 62.716 tỷ đồng (giá năm 2010)./.

Hữu Có - P.KHTCTH