Xuất bản thông tin

null Hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”

Triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 163/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 - Một sáng kiến của Google tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”.

Ảnh minh hoạ

Sở Công Thương thông tin đến Quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân trên địa bàn Tỉnh biết, có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thông tin Hội thảo:

  • Tên Hội thảo: “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”.
  • Thời gian: 15h00 ngày 16 tháng 06 năm 2021
  • Link đăng ký MIỄN PHÍ: https://bit.ly/MOITtangsales
  • Link tham gia hội thảo sẽ được gửi qua email cho người đăng ký.

Mọi thông tin về phối hợp thực hiện, xin vui lòng liên hệ:

- Anh Phạm Ngọc Vinh (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số);

   Di động: 0986.080.311-  Email: vinhpn@ecomviet.vn

- Chị Hồ Bảo Quyên (Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0);

   Di động: 0948802292 - Email: quyenho@rsvp.com.vn

 

Minh Trang - P.QLTM