Xuất bản thông tin

null Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021

Ngày 24/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCT Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thông tư này quy định: số lượng Muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 là 80.000 tấn; số lượng Trứng gia cầm thương phẩm không có phôi (Trứng gà; trứng vịt, ngan; các loại trứng khác) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 là 60.819 tá.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng Muối và mặt hàng Trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng Muối là các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Còn đối với mặt hàng Trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Sở Công Thương thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh có liên quan đến việc nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm biết, thực hiện./.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.

Thanh Long – P.QLTM