Xuất bản thông tin

null Về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trang chủ Tin chuyên ngành

Về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 22/01/2021 Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số: 33/CN-CNHT Về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

          Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ như sau:

            - Hỗ trợ, Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

          - Hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

          - Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

          - Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

          - Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

Sở Công Thương thông báo đến Quý doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để biết, đăng ký tham gia nếu có nhu cầu. Nội dung chương trình và hồ sơ đăng ký tham gia như sau:

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng và nộp hồ sơ đề án: theo Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; hồ sơ đề án phải đảm bảo đầy đủ các thông tin, biểu mẫu và tài liệu liên quan được quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-BCT; thời hạn nộp hồ sơ đề án trước ngày 31/3/2021.

+ Xây dựng thuyết minh đề án: theo biểu mẫu 02, theo Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025. Nội dung đề án phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ và định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, địa phương đã được Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đơn vị.

Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, địa chỉ: tầng 4, số: 23 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 để tổng hợp hồ sơ./.

Chi tiết xem tại đây./.

Hữu Thiện - PQLCN